loading

Order Now
sahathai steel pipe

กระบวนการทดสอบ และตรวจวัดคุณภาพผลิตภัณฑ์

การตรวจสอบวัตถุดิบเหล็กม้วน (Raw Mate- rial) จะทําการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น...

Home / News / กระบวนการทดสอบ และตรวจวัดคุณภาพผลิตภัณฑ์

กระบวนการทดสอบ และตรวจวัดคุณภาพผลิตภัณฑ์

การตรวจสอบวัตถุดิบเหล็กม้วน (Raw Material) จะทําการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นโดยการตรวจวัดความหนาและความกว้าง จากนั้นจะตัดชิ้นงานตัวอย่างจากเหล็กม้วนทุกม้วนมาตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมี โดยการวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีของเหล็กด้วยเครื่อง Spectrometer และตรวจคุณสมบัติทางกลโดยการทดสอบความต้านแรงดึง และแรงดึงที่จุดครากเพื่อให้มั่นใจว่าได้เหล็กม้วนที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดไว้ ก่อนที่นําไปใช้ในกระบวนการผลิตต่อไป

การตรวจสอบเหล็กสลิต (Slit)

เมื่อได้ทําการตัดแบ่งเหล็กตามขนาดที่ต้องการแล้วก็จะทําการตรวจสอบคุณภาพด้วยการตรวจวัด มิติ ความหนา ความกว้างรวมทั้งลักษณะขอบตัดของเหล็กสลิต 

การตรวจสอบการขึ้นรูป (Forming)
เมื่อนําเหล็กสลิตมาเข้าสู่กระบวนการรีดขึ้นรูป สําเร็จเป็นท่อเหล็กดําที่ผ่านกระบวนการขึ้นรูปต้องผ่านการตรวจสอบ มิติ โดยการวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดความยาว ความหนา ความตรง และรัศมีของมุมให้ตรงตามมาตรฐานเพื่อให้ได้ท่อเหล็กที่มีคุณภาพสูงสุด และต้องนํามาผ่านการทดสอบ การดัดโค้ง การกดแบน เพื่อตรวจสอบความแข็งแรงของรอยตะเข็บและเนื้อเหล็กอีกคร้ัง 

การตรวจสอบการรั่วซึมด้วยระบบน้ำแรงดันสูง (Hydrostatic Test)
ท่อเหล็กกลมจะถูกนําไปทดสอบรอยรั่วด้วยกรรมวิธีการใช้แรงดันน้ําสูงโดยเครื่องอัดแรงดันน้ําที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อตรวจสอบตะเข็บและการรั่วซึมของท่อเหล็ก 

การตรวจสอบซุบสังกะสี
สําหรับท่อเหล็กซุบสังกะสีจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบลักษณะทั่วไปของผิวท่อ ความสม่ำเสมอของสังกะสีท่ีชุบ การทดสอบการติดแน่นของสังกะสีด้วยการดัดโค้ง กดแบนเพื่อให้ได้ท่อเหล็กชุบสังกะสีท่ีได้มาตรฐาน 

การตรวจสอบการพ่นเคลือบสีป้องกันสนิม
สําหรับท่อเหล็กเคลือบสีฟ้าป้องกันสนิมจะต้องผ่านการตรวจสอบความหนาและการติดแน่นของสีป้องกันสนิมด้วยเครื่อง Microprocessor Cooling Thickness Gauge เพื่อตรวจสอบความสม่ำเสมอของสีและเพื่อให้ได้ท่อเหล็กเคลือบสีป้องกันสนิมที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

การตรวจสอบเกลียวท่อด้วยเครื่อง Ring Gauge
และตรวจสอบความยาวของเกลียวเพื่อให้ได้เกลียวท่อที่ได้มาตรฐาน 

การตรวจสอบการเคลือบแลคเกอร์และการเคลือบวานิช
ด้วยการตรวจสอบความสม่ำเสมอของการเคลือบและการติดแน่นของแลคเกอร์และวานิช 

การตรวจสอบผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป
​ท่อเหล็กทุกประเภทเมื่อทําการผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วจะถูกนํามาแยกประเภทและพิมพ์ตราและตรวจสอบลักษณะทั่วไปเป็นขั้นตอนสุดท้าย เพื่อให้ท่อเหล็กทุกชิ้นงานปราศจากข้อบกพร่อง ก่อนทําการห่อบรรจุและมัดท่อด้วยเครื่องรัดอย่างแน่นหนาพร้อมตรวจสอบชุดรัดและทําการบรรจุห่ออย่างเข้มงวด ก่อนจัดเก็บเข้าคลังสินค้าเพื่อเตรียมพร้อมส่งสินค้าคุณภาพให้ลูกค้าต่อไป 

ด้วยกระบวนการตรวจสอบคุณภาพที่ละเอียดถี่ถ้วนในทุกขั้นตอนการผลิต ทําให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นจาก บริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน) คือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ให้คุณมากกว่าความคุ้มค่าและความไว้วางใจ
 

 

Share :

ข่าวสารอื่นๆ

sahathai steel pipe

ท่อเหล็กกล้า หรือ ท่อเชื่อมตะเข็บ ผลิตจากการนำเหล็กแผ่นมาม้วนตามแนวยาว...

sahathai steel pipe

ท่อเหล็กโครงสร้างรูปพรรณสำหรับการก่อสร้าง สามารถแบ่ง...