loading

Order Now
sahathai steel pipe

มาตรฐานของเรา

เราตระหนักดีว่าคุณภาพที่ได้มาตรฐานคือสิ่งที่สำคัญที่สุด เราจึงนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาเพื่อใช้พัฒนาการผลิตและเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นเสมอ จนวันนี้มาตรฐานท่อเหล็กสหไทย ได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจทั้งในและต่างประเทศ

มาตรฐานองค์กร

ISO 9001

iso sahathai steel pipe

มาตรฐานผลิตภัณฑ์

จากกระทรวงอุตสาหกรรม

tis sahathai steel pipe

1. มอก. 107 ท่อเหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวง
2. มอก. 276 ท่อเหล็กกล้าดำ
3. มอก. 277 ท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี (ระบบประปา)
4. มอก. 1228 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น เหล็กรูปตัวซี
5. มอก. 17025 การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

รางวัลที่ได้รับ

SAHATHAI STEEL PIPE