loading

Order Now
news sahathai

ข่าวสารและกิจกรรม

สาระน่ารู้

ข่าวสารและกิจกรรม

ท่อเหล็กกล้า หรือ ท่อเชื่อมตะเข็บ ผลิตจากการนำเหล็กแผ่นมาม้วนตามแนวยาวและเชื่อม ท่อตะเข็บสามารถแบ่งประเภทตามกระบวนการเชื่อมตะเข็บ

การตรวจสอบวัตถุดิบเหล็กม้วน (Raw Mate- rial) จะทําการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น...

ท่อเหล็กโครงสร้างรูปพรรณสำหรับการก่อสร้าง สามารถแบ่ง...