loading

Order Now
about sahathai

เกี่ยวกับเรา

about sahathai about sahathai
เกี่ยวกับเรา

สหไทย สตีลไพพ์

บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2511 ด้วยทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท โดยการรวมตัวกันของกลุ่มผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ มากกว่า 30 ราย ด้วยวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อรวมตัวผลิตท่อเหล็กสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบผลิตเฟอร์นิเจอร์ให้เพียงพอต่อความต้องการในขณะนั้น ทำให้บริษัทถือเป็นผู้ผลิตท่อเหล็กรายแรกของประเทศไทย

ต่อมาผู้ก่อตั้งและผู้บริหารเล็งเห็นศักยภาพและอัตราการเติบโตของความต้องการใช้งานท่อเหล็กที่เติบโตอย่างต่อเนื่องตามการเติบโตของอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ และอุตสาหกรรมรถยนต์ เป็นต้น จึงทำให้ทางบริษัทเร่งผลิตและจัดจำหน่ายท่อเหล็กประเภทต่างๆ เพื่อการใช้งานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น ท่อน้ำ ท่อเหล็กสำหรับงานโครงสร้าง ท่อร้อยสายไฟ รั้วอาคาร และงานตกแต่งทั่วไป เป็นต้น เพื่อรองรับความต้องการใช้งานท่อเหล็กของอุตสาหกรรมต่างๆเหล่านี้

ตลอดระยะเวลายาวนานในอุตสาหกรรมท่อเหล็ก บริษัทมุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ทำให้ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากลูกค้าเสมอมา สามารถสร้างฐานลูกค้าที่มั่นคงทั้งในและต่างประเทศ
ในปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กรายใหญ่ที่สุดของประเทศ มีสินค้าส่งออกกว่าร้อยละ 50 ทำให้เราเป็นบริษัทผู้ส่งออกท่อเหล็กรายใหญ่ที่สุดของประเทศ มีลูกค้าตลาดส่งออกหลัก ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย, สหราชอาณาจักร, ฮ่องกง, สิงคโปร์ ทั้งนี้ บริษัทเป็นผู้ส่งออกท่อเหล็กรายใหญ่รายเดียวของประเทศไทยที่สามารถส่งสินค้าไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา

ประวัติบริษัทของเรา

สหไทยสตีลไพพ์

 
 
 
 
 

พ.ศ. 2511

ก่อตั้งบริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน) ด้วยทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท

พ.ศ. 2548

ก่อตั้งโรงงานแห่งที่ 2 ณ วังน้อย อยุธยา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ศ. 2550

ก่อตั้งบริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด

พ.ศ. 2552

ก่อตั้งตั้งบริษัท สหไทย พรอพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ศ. 2560

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด เข้าตลาดหลักทรัพย์

ปัจจุบัน

บริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 1,000,000,000 บาท

 
 
 
 
 
about sahathai

PHILOSOPHY

มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เพื่อคงความเป็นผู้นำในการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานระดับสากลและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

MISSION

ผู้นำด้านการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้รับการไว้วางใจจากลูกค้า จนก่อให้เกิดยอดขายจากลูกค้าทั่วทั้งประเทศ

STS VALUES

icon

ความมุ่งมั่น

ต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อดำเนินการให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และก่อให้เกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุดต่อลูกค้า

icon

ความเชื่อมั่นกว่า 54 ปี

ในการสร้างสมประสบการณ์และความชำนาญในการผลิตท่อเหล็ก จนได้รับความไว้วางใจจากทั้งลูกค้าภายในและต่างประเทศ

icon

คุณภาพมาตรฐาน

เราตระหนักดีว่าคุณภาพที่ได้มาตรฐานคือสิ่งที่สำคัญที่สุด ทุกขั้นตอนในการผลิตจึงมีการกำกับดูแลโดยทีมงานมืออาชีพ ลูกค้าจึงสามารถไว้วางใจในคุณภาพของทุกผลิตภัณฑ์ของเรา

icon

นวัตกรรมการผลิตทันสมัย

ที่สหไทย มีการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เรามุ่งมั่นในการนำเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาพัฒนากระบวนการผลิตของเราอย่างต่อเนื่อง

icon

ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

องค์กรให้ความสำคัญในการพัฒนาปลูกฝังค่านิยมในการรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในส่วนต่อลูกค้า ต่อคู่ค้า ภายในองค์กร และต่อสังคม ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ที่ดำเนินการเรื่อยมาอย่างต่อเนื่อง

BOARD OF DIRECTORS

นายสมชัย ครุจิตร

กรรมการ, ประธานกรรมการ

นายวิจิตร รัตนศิริวิไล

กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร

นายไชยรัตน์ จงยั่งยืนวงศ์

กรรมการ, กรรมการบริหาร, รองกรรมการผู้จัดการ

นายศักดิ์ชัย ครุจิตร

กรรมการ, กรรมการบริหาร, รองกรรมการผู้จัดการสายการพาณิชย์

นายสุชิน รัตนศิริวิไล

กรรมการ

นายอังกูร ศรีสุนทร

กรรมการ