loading

Order Now
Galvanized Steel Pipe

ท่อเหล็กชุบ

ท่อเหล็กชุบสังกะสี (Galvanized Steel Pipe) คือ ท่อเหล็กดำที่นำมาผ่านการชุบสังกะสี เพื่อป้องกันการเกิดสนิมทำให้ท่อเหล็กชนิดนี้มีความทนทานกว่าท่อเหล็กทั่วไป นิยมนำมาใช้งานด้านระบบประปา ระบบท่อระบายความร้อนของเครื่องปรับอากาศของอาคารและงานดับเพลิง โดยมีความยาวมาตรฐาน 6 เมตร และสูงสุดได้ 7.3 เมตร
 

หน้าหลัก / ท่อเหล็กชุบ